Over ons

AFDELING ARNHEM, meer dan een eeuw oud.
Op 27 december 1901 werd de Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (NNV) opgericht. Na die landelijke start van de NNV ontstonden er al snel regionale afdelingen en op woensdag 31 oktober 1906 werd de afdeling Arnhem van de NNV opgericht. Bij die oprichting had onze afdeling 71 leden. 

Hoe de geschiedenis van de afdeling daarna verliep kunnen we tot het eind van de oorlog helaas niet meer nagaan omdat het archief over die periode door de gevechten rond Arnhem in 1944 verloren is gegaan. De afdeling is in deze eeuw gegroeid en telt momenteel ca.150 leden. De NNV kreeg in 1951, bij het 50-jarig bestaan het predicaat ‘Koninklijk’ en werd KNNV. 

In 2006 bestond onze afdeling 100 jaar. In de laatste jaren werden veel activiteiten in goede samenwerking met de plaatselijke afdeling van het IVN georganiseerd. 
Tijdens het jubileum werd het boek Arnhemse uiterwaarden” gepresenteerd.

In 2011 werd de “Natuurgids voor Sonsbeek, Zijpendaal en Gulden Bodem” gepresenteerd. Deze wandelgids is een populaire versie van het boek van de KNNV ter gelegenheid van haar 105-jarig bestaan. In dit jubileumboek geeft de Vereniging voor Veldbiologie afdeling Arnhem een compleet overzicht van de biodiversiteit in de drie parken. 
De Natuurgids is bedoeld als wegwijzer naar de plekken waar de natuur kan worden beleefd. Na een inleiding over het ontstaan het landschap – en met name het dal van de Sint Jansbeek – volgt een overzicht van de bijzondere bomen, planten, mossen, vlinders, libellen en andere levensvormen. Duidelijke overzichtskaarten wijzen de weg naar bijzondere vindplaatsen. 

Gelijktijdig verscheen ook in 2011 het volgend jubileumboekje “Natuur in Sonsbeek Zijpendaal en Gulden Bodem”.