Excursie naar De Zumpe o.l.v. Marcel Hendriks

De Zumpe is een natuurgebied ten oosten van Doetinchem en ligt ingeklemd tussen een gebied met rivierduinen – De Wrange – en de Slangenburg. Het gebied is zeer soortenrijk door de aanvoer van plaatselijk kalkrijke en elders kalkarme kwel. Deze gradiënt van kalkrijk naar kalkarm geeft een grote variatie aan biotopen met elk hun eigen flora en fauna. Zo zijn er op de ene plek natte laagten met basische kwel en even verderop schrale graslanden en voedselarme wateren.

In het gebied ligt een oude kern die al meer dan 100 jaar in eigendom is van KNNV Doetinchem. Enkele jaren geleden is door natuurontwikkeling het gebied versterkt en uitgebreid tot een gebied van 120 ha. De drainerende werking van enkele watergangen is opgeheven door ze te dempen of ondieper te maken. Ook is plaatselijk de voedselrijke toplaag verwijderd. Als gevolg van dit hydrologische herstel hebben reeds aanwezige kwelsoorten hun gebied uitgebreid en nieuwe soorten zich kunnen vestigen.

Zaterdag 15 juni organiseert KNNV Arnhem een excursie naar De Zumpe bij Doetinchem o.l.v. Marcel Hendriks

We starten om 10.00 uur bij de Parkeerplaats aan de Badweg 15 in Doetinchem. Voor degenen die uit de richting van Arnhem/Velp komen, verzamelen we om 9.25 uur op de parkeerplaats bij station Velp. Vanaf daar kunnen we carpoolen naar Doetinchem.

AANMELDEN IS NODIG. Stuur een mail naar plantenwerkgroep@arnhem.knnv.nl.

Geef bij aanmelding ook aan of je de hele dag mee wil of alleen in de ochtend of de middag. Tevens of je wil carpoolen vanaf station Velp.

Voor het bezoek aan het deelgebiedje van KNNV Doetinchem in de middag geldt een maximum aantal bezoekers van 10.

Zijn er voor de middag meer aanmeldingen dan 10 deelnemers, dan kun je wel mee, alleen niet het laatste stukje naar het gebiedje van KNNV Doetinchem. Daarvoor kom je op een wachtlijst te staan. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Het aantal deelnemers voor de ochtend en het eerste deel van de middag is niet beperkt.

Onze gids 15 juni is Zumpebeheerder Marcel Hendriks. Hij is al jaren intensief betrokken bij dit gebied en kent het op zijn duimpje.

De excursie bestaat uit twee delen. ’s Morgens vanaf 10.00 uur gaan we het gedeelte van het natuurontwikkelingsgebied De Ruige Horst bekijken. Deze excursie duurt ongeveer 2 uur.

Om een uur of 12.00 gaan we samen lunchen bij de werkschuur van Marcel, deze ligt vlakbij de parkeerplaats waar we ook gestart zijn. Hier zijn voldoende zitplaatsen en bij regen kunnen we binnen zitten. Marcel kan voor koffie en thee zorgen. Verder dien je zelf je lunch mee te nemen.

‘s Middags gaan we op pad door een ander deel van het gebied waar natuurherstel is uitgevoerd. Onderweg hopen we ondermeer orchideeën en blaasjeskruid in bloei te zien. Uiteindelijk komen we uit bij het deelgebiedje van KNNV Doetinchem. Deze natuurparel is zeer nat en erg kwetsbaar, dit gebiedje kunnen we daarom slechts met maximaal 10 deelnemers bezoeken. De middagexcursie duurt de hele middag.

Deze dagexcursie is tamelijk intensief. Het tempo varieert van slenteren tot stevig doorlopen. Hou daar rekening mee. Af en toe stevig doorlopen is ook nodig om voldoende afstand af te kunnen leggen.

Wil je alvast meer weten kijk dan eens op deze sites:

https://www.zumpe.nl/

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=27778

foto’s aangeleverd door M. Hendriks
Datum & tijd
za 15 juni 2024 om 10:00
Vertrekplaats

We starten om 10.00 uur bij de Parkeerplaats aan de Badweg 15 in Doetinchem. Voor degenen die uit de richting van Arnhem/Velp komen, verzamelen we om 9.25 uur op de parkeerplaats bij station Velp. Vanaf daar kunnen we carpoolen naar Doetinchem.