KNNV Arnhem start met avondexcursies

Beste mensen,
In de zomerperiode kunnen we ook op stap gaan. Kort na het avondeten een
wandelingetje maken, zoals dat gebeurt op de dinsdagochtenden met de
veldstudiegroep. Dit voorstel komt vanuit het bestuur na de laatste bestuursvergadering.
Ons voorstel is te starten rond de klok van half acht. We nemen hiervoor de
maandagavond en schrijven ons in per email. Waarom? Als het op één van de
maandagavonden heel slecht weer is, kunnen we ieder, die zich aangemeld heeft, een
mailtje sturen dat de excursie niet doorgaat.

De eerste drie maandagavonden zijn:

12 juli: Rondje spoordijk– Wat groeit er allemaal op en langs de spoordijk?

19 juli Waterrijk – Oost–Welke vogels en planten treffen we daar aan?

Manage “de Paardenmaat” Kampestraat/Rijkerwoerdsestraat
Hier kunnen we onze auto’s kwijt.

Maandagavond 19 juli: Waterrijk-Oost. Het watervogelgebied. Wandeling naar de
vogelkijkwand. Welke vogels zijn er nog.

Wij vertrekken vanaf de parkeerplaats t.o.v. de Paardenmaat. Hoek Rijkerwoerdsestraat/Kampsestraat. (onderste foto) Neem een verrekijker mee!

26 juli Meinerswijk–Van alles wat
Je mailt naar mijn emailadres dat je graag mee wandelt. r.tenhoedt01@upcmail.nl

Mocht dit project slagen dan gaan we in augustus ermee door .

Namens het bestuur,

Rob ten Hoedt